Hviezdny hotel pre psov – 7. Miriam

V noci sa Barbora prevaľovala v posteli, pred očami jej ožívali spomienky z predchádzajúceho večera. Obraz Cilky bezvládne ležiacej na zemi pri posteli sa striedal s obrazmi štekajúcej svorky, krvavými ranami zranenej Lízy a fialovými fľakmi na jej novej bielej sukni. Pomedzi to všetko sa…

Hviezdny hotel pre psov – 6. Bruno

Cilkin dom bol posledný z okolitej zástavby, ktorý ešte nebol zrenovovaný. Pôvodná biela farba zošedivela, ale stále to bola kvalitná stavba s hrubými tehlovými múrmi. Barbora zastala pri zelenej bránke. Stále je tu voľajako ticho. Búda je prázdna, nikde nevidím Bruna, pomyslela si. Cilkin ošarpaný…

Hviezdny hotel pre psov – 5. Slávnosť susedov

Slávnosť susedov sa konala v miestnom pohostinstve, ktoré slúžilo svojmu účelu ešte za socializmu. Po revolúcii, keď prebiehali divoké privatizačné procesy, ho Vinco získal na obľúbenej holandskej dražbe, na ktorej sa vyvolávacia cena nezvyšuje, ale znižuje. Aby sa taká dražba mohla konať, prihlásilo sa päť…

Hviezdny Hotel pre psov – 4. Seleckí

Cyrilovi, ako vždy, visela kravata nakrivo. Jeho žena, Miriam, nesúhlasne pokrútila hlavou. Najprv sa jej dvadsaťkrát vypytuje, ktorú si má dať, a potom si ju ani poriadne neuviaže. „Ukáž,“ natiahla ruku. Prudko sa odklonil. „Nie som decko,“ zasyčal. Prstami stisol kravatu a pohľadal správnu polohu,…

Hviezdny hotel pre psov – 2. Vinco

Keď Barbora s Lízou v náručí vyšla z veterinárnej ambulancie, preletela okolo nich obitá biela dodávka a pri rohu budovy prudko pribrzdila. Spod kolesa vyšplechla na Barborinu sukňu spŕška špinavej dažďovej vody. Z dodávky sa vysúkal šľachovitý chlapík a pobral sa k dverám ambulancie. „Sorry,“…

Detektívka na pokračovanie

„Doktor Julo, môžem už ísť?“ pípla mladučká asistentka v malej veterinárnej ošetrovni. „Už?“ zamračil sa sympatický starší pán, ktorého napriek veku všetci žoviálne volali Julo. Prax veterinárneho doktora vykonával už desiatky rokov, no práca so zvieratami ho ešte stále bavila. Oveľa horšia bola pre neho…