Bežná medicína sa zameriava na riešenie symptómov a často prehliada fakty, ktoré chorobu vyvolali. V súčasnosti sa preto začína do popredia dostávať nový smer, ktorým je funkčná medicína, ktorá sa zameriava na hľadanie pôvodu problému.

Nedávno mi volala priateľka, že je opäť chorá. Hnevala sa na doktora, že jej nedal poriadne lieky. Stále chrchle, kašle, cíti sa zle a neschopný lekár s tým nič nerobí. Lieky, ktoré jej predpísal, jej pomohli iba na niekoľko dní a choroba sa jej zasa vrátila.

Inými slovami, potláčali sa stále iba následky problému (kašel, teplota) miesto toho, aby sa našli a vyriešili pôvody problému (stres, nezdravá strava, únava).

Opýtala som sa: „Prečo jednoducho nezaľahneš a nedáš telu šancu, aby si poradilo s chorobou samo?“

Priateľka mi nahnevane odvetila: „Nechcem polihovať! Načo tí lekári teda sú?“

Odpoveď ma vôbec neprekvapila. Podobne by zareagovala väčšina ľudí. Nechápu, ako je možné, že sú chorí a lieky nepomáhajú tak, ako by si predstavovali.

Keby sa však pozreli, ako prežili deň a akým vplyvom vystavili svoj organizmus, ľahko by prišli na to, prečo nie sú zdraví.

Počas dňa vykonávame množstvo rôznych aktivít a stretávame sa s mnohými ľuďmi. Naše vzťahy s nimi môžu byť rôzne, čo pozitívne alebo negatívne vplýva na náš život.

Doma nás potom čaká kopa povinností a pred uložením sa do postele sa často vystavujeme pôsobeniu modrého žiarenia z obrazoviek televízorov či počítačov.

Každý deň, týždeň, mesiac i rok nás ovplyvňujú rôzne faktory, ktoré každý organizmus vníma inak. Buď hrajú v náš prospech, alebo nám narušujú psychickú alebo fyzickú rovnováhu, ktorá sa prejaví vyčerpaním a nás ovládne choroba.  

Súčasný zdravotnícky systém sa zameriava na posledný článok v reťazci zmien ľudského organizmu – na chorobu. Naopak, funkčná medicína má na zreteli začiatok tohto procesu, teda zdravie a jeho udržanie.

Čo je to zdravie

Zdravie neznamená len absenciu choroby. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie stav psychickej, fyzickej, sociálnej a estetickej pohody a rovnováhy.

Skvele to vysvetlil MUDr. Jan Vojáček. V tomto článku vám zhrniem jeho rozhovor doplnený o svoje vlastné skúsenosti. Každý človek je unikátny a jeho telo odpovedá na vonkajšie vnemy odlišne. Preto by sme sa mali naučiť počúvať svoj organizmus ešte predtým, ako vyhľadáme lekára.

Za inšpiráciu na tento článok ďakujem pánovi Igorovi Mayerovi, ktorý ma upozornil na rozhovor s MUDr. Vojáčkom.

Funkčná medicína sa nazýva aj celostná medicína alebo holistická medicína. Jej myšlienkou je, že miesto následkov chorôb rieši ich príčiny a to v rámci celého tela a nielen jeho častí.

Súčasná medicína rieši následky problému namiesto príčin

Choroba je z pohľadu funkčnej medicíny iba určitá hĺbka nerovnováhy v organizme na rôznych úrovniach fyziológie. Choroba nie je statický jav, ktorý človek niekde získa v danom okamihu. Väčšinou je to mnohoročný proces, ktorý postupne mení fungovanie fyziologických procesov, až sa ľudský organizmus vyčerpá a upadne do choroby, ktorú veľa lekárov označí za nevyliečiteľnú.

V našom organizme prebieha každú sekundu obrovské množstvo procesov. Meníme sa neustále. Za týždeň máme nové črevo, za štyri až šesť týždňov novú pečeň a za mesiac zasa novú kožu. Podľa toho by sme si mohli vyliečiť chorý orgán veľmi rýchlo. Prečo to teda nefunguje?

Pretože v tele existujú podmienky pre to, aby sa neustále generoval určitý problém.

Ak sa zmenia podmienky vnútorného prostredia organizmu – biochémia krvi a fyziologické procesy na úrovni hormonálneho a imunitného systému – môžeme rovnováhu tela obnoviť a vyzdravieť.

Šéfom nášho organizmu je črevo

Ešte stále si myslíme, že hlavným šéfom v našom tele je mozog. Lenže podľa najnovších poznatkov a názorov vedcov je mozog iba prepínač. Reaguje na informácie, ktoré prichádzajú zvnútra alebo zvonku organizmu. 

Dôležitejším riadiacim orgánom je črevo. Vysiela tristokrát viac signálov do mozgu, ako ide z mozgu do čreva.

Keď vyjadrujeme pocity, vždy sa chytáme za brucho či srdce, z ktorého tiež ide niekoľkonásobne viac informácií do mozgu ako opačne. V črevách je dokonca sídlo intuície.

Mozog nás často zavedie do slepej uličky. Celostná medicína považuje solar plexus dôležitý prepínač napätia autonómneho nervového systému a onedlho sa bude depresia liečiť cez črevo. 

Funkčná medicína odhaľuje príčiny chorôb

Funkčná medicína sa evolučne vyvinula z klasickej medicíny, nejde však o alternatívnu medicínu. Vychádza z klasickej a hľadá príčiny a prepojenie príčin s následkami.

Na naše zdravie a pocit pohody vplývajú stresové emócie. Každá emócia má svoj biologický odtlačok, ako som vysvetlila v článku Ako vplývajú emócie na zdravie. To, čo cítime v bruchu, je dané vytvorením molekúl emócií, ktoré sú buď pozitívne, alebo negatívne.

Ďalej nás ovplyvňuje prostredie, kvalita vzduchu, vody, strava a to, ako žijeme, spíme, športujeme a akú máme prácu. Holistická medicína to vníma ako jeden veľký celok.

Každý človek má svoj špecifický súbor príčinných faktorov, ktoré mu spôsobia chorobu. Zaoberá sa tým epigenetika, čo je odbor, ktorý študuje faktory ovplyvňujúce zapínanie a vypínanie našich génov v čase.

Najdôležitejšie faktory zdravia

Dôležitú rolu hrá emočná zložka a veľa záleží na tom, aký má človek vzťah sám k sebe. V súčasnosti prestali ľudia vnímať samých seba s dostatočnou mierou sebadôvery a sebalásky.

Štúdia o šťastí, ktorú vypracoval Hardvarský inštitút v časovom horizonte 75 rokov na vzorke vyše 700 respondentov, zistila, že najväčší vplyv na dosiahnutie pocitu šťastia a zdravia majú vzťahy. No a keďže všetky vzťahy si generujeme na základe vzťahu k sebe, ak máme narušený vzťah k svojej osobe a nedostatočnú mieru sebalásky a kladného sebahodnotenia, nemôžeme mať harmonické vzťahy so svojím okolím.

Následkom nízkej sebadôvery bývajú rôzne únikové cesty. Niekto si dopraje nezdravé jedlo, iný priveľa pracuje, ďalší málo spí alebo vôbec nespí či príliš športuje. Nekvalitné vzťahy i nekvalitný životný štýl vedú k vzniku choroby.

Pomer pozitívnych a negatívnych faktorov by mal predstavovať 70 : 30, aby sme boli v rovnováhe a zachovali si zdravie. Do úvahy treba vziať aj emócie, jedlo, tekutiny, vzduch a pohyb. 

Preto je potrebné prispôsobiť sa podmienkam. Ak vieme, že zažívame veľa stresu, musíme to vyvážiť a pridať pozitívne aspekty. Na sklonku dňa si spraviť bilanciu, či sa máme viac hýbať, prípadne meditovať. Alebo siahnuť pre zachovanie rovnováhy po bylinkách. Takým spôsobom sa môže funkčná medicína stať každodennou súčasťou nášho života aj bez návštevy lekára.

Keď sú ľudia v strese, často kompenzujú svoj stav nezdravým jedlom, prípadne prejedaním sa, trávením času na sociálnych sieťach a podobne. Naakumulujú sa negatívne faktory a začnú sa meniť fyziologické procesy.

Ľudí väčšinou netrápi, že majú cukrovku, skôr majú hlavu v smútku preto, lebo si všimli nejaký symptóm – únavu, bolesť, nadváhu či priberanie. Tieto symptómy sú znakom, že sa začína narušovať fyziologická rovnováha.

Ako môže celostná medicína nastaviť proces ozdravenia

Najdôležitejším faktorom udržania zdravia je kvalita stravy a spôsob myslenia. Takto nedáte šancu chorobe a budete riešiť iba geneticky podmienené, akútne stavy.

Priemerný vek bez chorôb je 62 rokov, potom začne človek užívať lieky, ktoré však neliečia, ale len potláčajú symptómy, ako je napríklad bolesť.

Ľudia musia byť aktívni a prebrať zodpovednosť za svoje zdravie. Mnohí označujú za pôvodcu svojho zdravotného stavu gény, ale v prvom rade je nutné zmeniť vnútorné prostredie.

Rakovina informuje, že sa niečo prehliadlo, pretože trvá roky, kým sa prejaví. A predtým musí niekoľkonásobne zlyhať množstvo kontrolných systémov v organizme. Pred jej samotným vznikom  prichádzajú rôzne varovné signály, ako je únava, choroby, vírusové infekcie či nedostatok niektorých dôležitých látok.

Telo človeka neustále informuje, aby začal niečo robiť. Lenže ten si tieto signály nevšíma, lebo stratil schopnosť vnímať svoju intuíciu a svoje telo. Je pasívny, až zrazu dostane rakovinu.

Vznikne v ňom jedno z najdokonalejších biologických tkanív na svete len preto, lebo tak dlho ignoroval varovné signály, až sa vytvorilo niečo, čo je schopné zabiť ho. Nepochopil signály, ktoré mu signalizovalo telo, a, bohužiaľ, nezmenil svoje fungovanie a vzťah k sebe.  

Rakovine sa dá predchádzať, nie je to náhodná mutácia. MUDr. Vojáček je presvedčený, že v tele neexistujú náhody. Máme síce zakódovanú dĺžku života, ale všetci by sme mali umrieť zdraví. Dnešný zdravotnícky systém predlžuje život, ale starnutie sprevádzajú mnohé choroby, čomu by sa dalo vyhnúť.

Ako si udržať zdravie aj po päťdesiatke

Keď chce človek zostať zdravý, musí prevziať za seba zodpovednosť a hľadať princípy, ako si zdravie udržať a cítiť sa v psychickej aj fyzickej pohode. Na základe tejto myšlienky som vytvorila aj knihu Štíhla a zdravá po 50-ke.

Ak tieto princípy budeme uplatňovať, začneme svoj život viesť tak, aby v ňom prevládali pozitívne faktory. Budeme vedieť, čo jesť, pravidelne cvičiť, relaxovať, meditovať, piť dostatok tekutín a kvalitne spať.

Snažme sa, aby nás neovládalo ego, ale pocit uvoľnenosti, humoru a hravosti. Netrápme sa nad tým, čo nemôžeme zmeniť, ale zachovajme si nadhľad a hľadajme vo všetkom pozitíva. Prospeje to nášmu organizmu a udrží nás v zdraví.